Esteu aquí

Seguretat dels treballadors en l'exposició als camps electromagnètics. Directiva 2013/35/UE

Dates: 
Dijous 3 de maig
Horari: 
De 9 a 18 h (inclou dinar)
Lloc: 
Enginyers Industrials de Catalunya, via laietana 39, Barcelona
Preu: 
Col·legiat - Associat: 205€ / Empresa Adherida: 295€ / General: 350€
Organitza: 
Enginyers Industrials de Catalunya

L'objectiu del curs és explicar la nova Directiva sobre la salut i seguretat relatives a l'exposició dels treballadors als camps electromagnètics, d'obligat compliment per a totes les empreses localitzades a la Unió Europea. Conèixer els conceptes bàsics dels camps electromagnètics i els seus efectes a la salut. Conèixer la metodologia d'aplicació de la directiva a les empreses: Nivells límit d'exposició i Nivells d'Aplicació. Mesures i instrumentació. Casos pràctics. La Directiva resumida.

Dirigit a directors generals, Gerents, Directors tècnics, Responsables i tècnics de recursos humans a les empreses, responsables d'entitats sindicals i d'entitats empresarials.

Gràcies al conveni que el col·legi té amb EIC els nostres col·legiats gaudiran del preu de col·legiat.