Esteu aquí

Curs bàsic de seguretat i salut en el treball

Dates: 
octubre i novembre de 2018
Horari: 
9h a 14h
Preu: 
Gratuït
Organitza: 
Generalitat de Catalunya

Objectius

L’objectiu del curs és l’adquisició dels coneixements en seguretat i salut laboral necessaris per a poder exercir, en empreses no incloses en l’annex II, les funcions de nivell bàsic que estableix l’article 35 de Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció.

Els coneixements adquirits són bàsics per a tota persona interessada en la seguretat i salut laboral o que hagi de desenvolupar activitats de manera inespecífica relacionades directament o indirectament amb aquesta matèria.

Continguts

Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball
Riscos generals i la seva prevenció

- Riscos relacionats amb les condicions de seguretat.
- Riscos relacionats amb l’ambient interior de treball.
- Riscos relacionats amb la càrrega de treball i l’organització del treball.
- Sistemes elementals de control de riscos. Protecció col. lectiva i individual.
- Plans d’emergència i evacuació.
- El control de la salut dels treballadors

Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos
Primers auxilis

Destinataris/es

Persones interessades en la seguretat i salut laboral, treballadors/es, empresaris/àries o directius/ves, comandaments intermedis, delegats/des de prevenció, membres de comitès de seguretat i salut, treballadors/es designats/des per s desenvolupar activitats preventives a les empreses, personal dels serveis de prevenció, treballadors/es autònoms/es.

Curs a Barcelona

  • Quan: 9/10/2018 - 13/11/2018
  • Hora: De 9 a 14 hores.
  • On: Institut Català de Seguretat i Salut Laboral, Pl. Eusebi Güell, 4-5, 08034 Barcelona. Telèfon 93 205 50 01

Curs a Girona

  • Quan: 6/11/2018 - 27/11/2018
  • Hora: De 9 a 14 hores
  • On: Casa de la Cultura de la Diputació de Girona, Plaça de l'Hospital, 6, 17002 Girona. Telèfon 872975450