Esteu aquí

Curs pràctic d'actualització al càlcul estructural. Normativa nacional i europea

Dates: 
15, 22 i 29 d'octubre i 5, 12 i 19 de novembre de 2018
Horari: 
de 16 a 20 h
Lloc: 
Via Laietana, 37 2n 08003 Barcelona
Preu: 
Col·legiat / Associat: 675€ . Empresa Adherida: 845€ . General: 990€
Organitza: 
Enginyers Industrials de Catalunya

El curs pretén ser una actualització pràctica dels coneixements en el càlcul estructural modern, fent una especial incidència en els aspectes relacionats amb la concepció estructural, la verificació dels elements i la justificació de la resistència al foc.

Als darrers anys ha existit una autèntica revolució en el marc normatiu del càlcul estructural. Al 2006 va entrar en vigor el CTE, Codigo Técnico de la Edificación, al 2008 la EHE-08, per a les estructures de formigó i finalment al 2011, la EAE, per a les estructures d'acer. Altrament, AENOR ha fet una adaptació quasi completa dels Eurocodis estructurals com a normes UNE-EN per a les estructures d'acer, formigó, mixtes, alumini i altres, i que són vigents com a úniques a la majoria dels països europeus del nostre entorn.

Conscients de l'ampli ventall de coneixements que simparteixen, s'han programat 24 hores de curs lectiu presencial i altres 24 de treball individualitzat i tutoritzat, per tal d'assolir una bona visió de conjunt respecte als coneixements aplicats als casos més habituals a l'edificació industrial, comercial i residencial, dins la tecnologia de les estructures metàl·liques i de formigó.

Així, el curs és caràcter semi-presencial. També, d'acord aquest enfocament, l'ús del programari lliure - freeware - que permet la resolució guiada de la majoria dels problemes de càlcul, ens permetrà fer una especial incidència en els aspectes conceptuals del disseny i l'execució.

Per al seguiment actiu del curs a l'aula es recomana l'ús d'un PC portàtil, Ipad, tablet o similar, per a la consulta de la documentació i la normativa, i l'ùs del programari.
Per a un millor seguiment i planificació de les tasques no presencials estan previstes unes hores de tutorització individual orientades a la resolució dels dubtes concrets de l'assistent.