Esteu aquí

Enquest adopció de BIM

Enquesta per conèixer el nivell d'adopció de BIM

La metodologia BIM (Building Information Modelling) és un dels principals vectors per a la digitalització del sector de la construcció de la Unió Europea.

La seva àmplia expansió és conseqüència dels avantatges que ofereix en tots els projectes en què s'aplica, públics i privats: minimitza els errors, estalvia costos, facilita una edificació sostenible i eficient energèticament, i permet el treball col·laboratiu multidisciplinari, el seguiment en temps real o la visualització del projecte.

El passat 27 de juny, el Consell de Ministres va aprovar el Pla d'Incorporació de la metodologia BIM en els contractes públics de construcció de l'Administració General de l'Estat (AGE) i els seus organismes públics i entitats de dret públic vinculades o dependents (sector públic estatal). Aquest pla ordena un ús gradual i progressiu de la metodologia BIM pels òrgans de contractació de l'Administració General de l'Estat i el sector públic estatal entre 2024 i 2030.

Davant d'aquest canvi de paradigma, l'ECCAT col·labora amb buildingSMART Spain per conèixer el nivell d'adopció de BIM del sector, així com les dificultats i barreres associades a la seva implementació. Aquesta informació ens serà de gran utilitat per definir les accions a dur a terme.

Per això, et demanem que omplis aquesta enquesta online abans del 19 de gener de 2024.

Enllaç enquesta

Paraules clau: