Esteu aquí

Publicada la nova Llei de canvi climàtic i transició energètica

El passat divendres 23 de maig de 2021 es va publicar al BOE la Llei 7/2021, de 20 de maig, de canvi climàtic i transició energètica.

En aquesta nova llei, s’estableixen diversos objectius mínims nacionals per l’any 2030:

  • Reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle en, al menys, un 23% respecte de l’any 1990.
  • Assolir una implantació d’energies d’origen renovable en el consum d’energia final de, com a mínim un 42%.
  • Aconseguir una sistema elèctric amb, almenys, un 74% de generació a partir d’energies d’origen renovable, i millorar l’eficiència energètica disminuint el consum d’energia primària a, al menys, un 39,5% respecte a la línia de base d’acord amb normativa comunitària.

D’igual manera, per a abans del 2050 i en tot cas, en el menor termini possible, s’estableix l’objectiu d’assolir la neutralitat climàtica i que el sistema elèctric haurà d’estar basat, exclusivament, en fonts de generació d’origen renovable.

Aquesta informació ha estat facilitada per InfoCentre, el blog de normativa del Col·legi d’Enginyers Industrials.

Autor de la noticia: Àlex Congost, Llicenciat en Ciències Ambientals i especialista en legislació ambiental. Enginyers Industrials de Catalunya.