Notícies

El passat 29 de març de 2014 va tenir lloc l'Assemblea Extraordinària del CETOP. Al punt 3 constava com a tema principal "votació de la proposta de finançament del Col·legi d'Enginyers Tècnics d'Obres Públiques".

En primer lloc, es va informar de la situació econòmica en la qual està inmers el nostre Col·legi i de les accions dutes a terme per la Junta de Govern del CETOP envers la Presidenta i els Vicepresidents del CITOP. Especialment la...

Llegiu-ne més

Us fem entrega de la memòria d'activitats del CETOP, corresponent a l'exercici 2013.

La seva lectura i aprovació es va realitzar a l'Assemblea celebrada el passat 29 de març de 2013.

Ateses les nombroses consultes que estem rebent dels nostres col·legiats, arran de la comunicació enviada pel CITOP, la Junta de Govern del Col·legi d'Enginyers Tècnics d'Obres Públiques de Catalunya es reafirma en l'informe sobre la col·legiació, redactat pels Serveis Jurídics, que us vam enviar a l'anterior newsletter i ho ratifica amb  ...

Llegiu-ne més

Us informem que en la pestanya "Acces Col·legiats", secció gestió col·legial, de la nostra antiga web es troba tota la documentació que es debatrà a les Assemblees. 

Vostra participació és molt important. Si no podeu venir, delegueu el vostre vot en un altre company o companya que assisteixin. Per això, annex a la documentació, trobareu  el cens actualitzat dels col·legiats...

Llegiu-ne més

L'Associació catalana d'Amics de l'Aigua organitza els dies 18 i 19 de març de 2015 el I Congrés de l'Aigua a Catalunya per cercar un espai per a l'anàlisi i reflexió dels importants problemes respecte de l'aigua a Catalunya i per poder definir amb claredat els reptes i l'objectiu comú de gestió de l'aigua i analitzar i valorar les solucions de futur que la societat catalana ens demana a tots.

 

Podeu trobar més informació i l'avanç preliminar del programa a l'exemplar número 9 de la Revista...

Llegiu-ne més

Benvolguts companys i benvolgudes companyes,

El proper dia 29 de març tindrà lloc l’Assemblea Extraordinària del Col.legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques de Catalunya (CETOP)

Durant aquests darrers mesos us hem estat informant de la situació econòmica en la que ens trobem i en aquest acte es presentarà la nova proposta de finançament del nostre Col·legi.

En finalitzar l'Assemblea Extraordinària, se celebrarà l'Assemblea General Ordinària.

La teva participació és molt important i volem comptar amb la teva presencia. Si no pots venir, delega el teu...

Llegiu-ne més

Tal i com us hem anat informant, a l’Assemblea del 24 de juliol de 2013, vam aprovar la proposta de conveni CETOP-CITOP, atès que són dues institucions diferents, per tal d’intentar per la via del diàleg establir les relacions entre els dos col·legis. Entre altres coses pretenem convenir que d’ara en endavant serà el nostre Col·legi qui cobri les nostres quotes.

Des del CETOP hem fet totes les actuacions possibles: enviament del conveni, sol·licitud de creació...

Llegiu-ne més

Anunciamos el lanzamiento de ésta aplicación, que permite realizar levantamientos rápidos usando el GPS integrado y con la precisión que ofrezca éste, de forma muy sencilla.

Puede ser empleada por profesionales para realizar mediciones de fincas, caminos, tuberías, mobiliario urbano, etc.

El resultado se exporta a un fichero KML de Google Earth, que puede enviarse desde la aplicación por correo electrónico, e importarse con MDT y otros programas.

Para más información haga clic...

Llegiu-ne més

Pel fet de ser del CETOP, et recordem que tots els col.legiats, que estan al corrent de pagament, tenen una assegurança de Responsabilitat Civil amb les següent característiques:

COBERTURA BÀSICA

Cobertures assegurades Límit per sinistre/Assegurat i any d'assegurança Franquícia
...
Llegiu-ne més

S’amplia el termini per acollir-se al nou Règim del Criteri de Caixa de l’IVA.

La Llei 14/2013 de suport als emprenedors instaura l'IVA de CAIXA per a les empreses i autònoms amb les següents funcionalitats:

1. L'IVA es repercuteix i es dedueix en funció de la data de pagament i de cobrament i no de la data de la factura. Aquest sistema és totalment oposat el vigent fins ara, el criteri de meritació, que únicament tenia en compte la data de la creació de la factura.

2. És aplicable a empreses amb un volum d'operacions inferior a 2.000.000 €.

3....

Llegiu-ne més

Pàgines

Subscriure a Notícies