llicència ambiental

Redacció projecte bàsic i executiu (obra civil i instal·lacions), redacció projecte per llicència ambiental, redacció programa de control qualitat, redacció estudi de seguretat i salut i direcció d'obres de restauració de façanes i cobertes, etc

Sense definir

Redacció projecte bàsic i executiu (obra civil i instal·lacions), redacció projecte per llicència ambiental, redacció programa de control qualitat, redacció estudi de seguretat i salut, direcció d'obres de restauració, rehabilitació i adequació, etc.

Sense definir

Serv.Adequació Proj.bàsic, Llicèn.Ambiental, Redac.Proj.Executiu, Estudi Seg.Salut, Proj.instal.Certif.Energètica Edifici Canòdrom, així com possible adjudi. Redac.Memòria Ambiental, Estudi Seg. Salut, Proj. Constr. i Instal. D.Obra

Sense definir

Serv.Redacció Avantproj., Pla especial, Proj.Bàsic, Llic.Ambiental vestidors Guàrdia Urbana C/ Lletra A, 97-103, Z.Franca-Barcelona, així com possible adjudicació treballs de redac.Memoria Ambiental, Estudi Seg.Salut, Proj.Const., d'Instal. i D.Obra

Sense definir
Subscriure a RSS - llicència ambiental