Esteu aquí

Àrea de Sostenibilitat i Energia

La sostenibilitat és l'existència de condicions econòmiques, ecològiques, socials i polítiques que determinin el seu funcionament de forma harmònica al llarg del temps i de l'espai. És un terme lligat a l'acció de l'home en relació al seu entorn, es refereix a l'equilibri que existeix en una espècie basant-se en el seu entorn i tots els factors o recursos que té per fer possible el funcionament de totes les seves parts, sense necessitat de danyar o sacrificar les capacitats d'un altre entorn.

D'altra banda, sostenibilitat en termes d'objectius, vol dir satisfer les necessitats de les generacions actuals, però sense afectar la capacitat de les futures, i en termes operacionals, promoure el progrés econòmic i social respectant els ecosistemes naturals i la qualitat del medi ambient.

És per tot això que el CETOP aposta per una enginyeria de sostenibilitat i ha constituït aquesta àrea de treball.