Esteu aquí

Àrea d'Internacional

Objectius

Facilitar la internacionalització dels Enginyers Tècnics d’Obres Públiques, el seu coneixement i la expertesa. Per a dur-ho a terme s’està redactant un Pla d’internacionalització en el que es detallaran les accions a desenvolupar, entre les que destaquen tres línies de treball:

  1. Les relacions internacionals és el primer eix amb el que ha de pivotar la internacionalització del nostre col·lectiu. Per això caldrà cercar organismes amb els que es pugui arribar a acords i convenis amb el nostre col·lectiu. En cada país caldrà cercar i trobar l’aliat adequat. 
  2. La formació ha de ser el segon dels tres eixos amb que ha de girar el pla d’internacionalització. Entre d’altres aspectes, els nostres col·legiats han de comptar amb el suport del col·legi en formació específica en aquest tema per a afrontar amb les màximes garanties d’èxit aquest repte.
  3. Les relacions institucionals esdevenen el tercer eix amb el que cal suportar el procés d’internacionalització. A tal efecte caldrà cercar suports de l’administració catalana i estatal, així com l’aliança amb altres col·lectius i associacions amb els que es pugui sumar esforços per assolir els objectius desitjats.